Skočiť na hlavný obsah
Spojovateľka +421 55 245 22 00
Fax +421 55 245 22 12

Úsek generálneho riaditeľa:

Mgr. Peter Himič, PhD.
generálny riaditeľ
+421 55 245 22 02
peter.himic@sdke.sk
Ing. František Ténai
vedúci úseku generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 22
frantisek.tenai@sdke.sk
Kamila Jakabová
asistent generálneho riaditeľa
+421 55 245 22 02
sekretariat@sdke.sk
Mgr. Peter Lemesányi
podnikový právnik
+421 55 245 22 03
pravnik@sdke.sk
Darina Čížková
referent verejného obstarávania a kontroly
+421 55 245 22 10
darina.cizkova@sdke.sk
Mgr. Branislav Pešák
počítačový technik
+421 55 245 22 99
admin@sdke.sk

Činohra ŠD Košice:

Mgr.art. Milan Antol
riaditeľ činohry
+421 55 245 22 30
milan.antol@sdke.sk
Ing. Beáta Harhovská
tajomník činohry
+421 55 245 22 14
cinohra@sdke.sk

Opera ŠD Košice:

Mgr. Karol Kevický
riaditeľ opery
+421 55 245 22 13
opera@sdke.sk
Jana Gregová
tajomník opery
+421 55 245 22 05
opera@sdke.sk
MgA. Lukáš Kozubík
zbormajster
+421 55 245 22 05
zbormajster@sdke.sk
Fax +421 55 245 22 25

Balet ŠD Košice

Andrii Sukhanov
riaditeľ baletu
+421 55 245 22 06
balet@sdke.sk
Jozef Marčinský
produkčný baletu
+421 55 245 22 06
balet@sdke.sk
Oleksandr Skopintsev
tajomník baletu
+421 55 245 22 06
balet@sdke.sk
Fax +421 55 245 22 07

Útvar marketingu

Ing. Rastislav Pistrák
riaditeľ útvaru marketingu
+421 55 245 22 40
rastislav.pistrak@sdke.sk
Obchodné oddelenie
Mgr. Lenka Papugová
vedúca obchodného odd.
+421 55 245 22 24
lenka.papugova@sdke.sk
PhDr. Nina Rašiová
manažér predaja
+421 55 245 22 32
nina.rasiova@sdke.sk
Ing. Adela Mihaľová
manažér predaja
+421 55 245 22 42
+421 905 467 243
adela.mihalova@sdke.sk
Mgr. art. Zuzana Spišiaková
grafik
+421 55 245 22 33
marketing@sdke.sk
Ing. Oskár Szabo, PhD.
koordinátor propagácie
+421 55 245 22 32
oskar.szabo@sdke.sk
Mgr. Svjatoslav Dohovič
web editor - PR
+421 917 489 642
sdohovic@gmail.com
Odd. divadelnej prevádzky
Juraj Grega
vedúci odd. divadelnej prevádzky
+421 55 245 22 04
juraj.grega@sdke.sk
Denná pokladňa
predpredaj vstupeniek
+421 55 245 22 69
sales@sdke.sk

Ekonomický útvar

Ing. Angela Maďarošová
riaditeľ ekonomického útvaru
+421 55 245 22 16
angela.madarosova@sdke.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Agnesa Krčíková
vedúci ekonomického odd.
+421 55 245 22 15
rozpoctar@sdke.sk
Ing. Mária Lopatová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct@sdke.sk
Eva Petrovová
finančný účtovník
+421 55 245 22 17
fin.uct@sdke.sk
Ľuboslava Hajduová
pokladník - účtovník
+421 55 245 22 38
pokladnik@sdke.sk
Ing. Anna Matusáková Schnürerová
referent ekonom. odd.
+421 55 245 22 15
anna.schnurerova@sdke.sk
Oddelenie práce a mzdy
Ing. Gabriela Dankovičová
vedúci oddelenia PaM
+421 55 245 22 20
pam@sdke.sk
Bc. Viera Šromovská
personalista
+421 55 245 22 19
personalne@sdke.sk
Marieta Vašková
mzdový účtovník
+421 55 245 22 21
marieta.vaskova@sdke.sk

Útvar technickej prevádzky

Ing. Ivan Král
riaditeľ útvaru techn. prevádzky
+421 55 245 22 36
sprava.majetku@sdke.sk
Ľudmila Sabolčáková
vedúci odd. hosp. prevádzky
+421 55 245 22 35
ludmila.sabolcakova@sdke.sk
Ján Halaga
vedúci odd. údržby
+421 55 245 22 73
energetik@sdke.sk
Miroslav Leško
vedúci oddelenia dopravy
+421 55 245 72 07
miroslav.lesko@sdke.sk
Ing. Janette Molčáková
referent pre evidenciu majetku
+421 55 245 22 34
janette.molcakova@sdke.sk
Mgr. Peter Horák
administratívny zamestnanec MTZ a zásobovač
+421 55 245 22 34
peter.horak@sdke.sk
Úsek javiskovej techniky
Martin Ondrejka
vedúci úseku javiskovej techniky
+421 55 245 22 55
ondrejka.lightdesign@sdke.sk
Bc. Iveta Verníčková
referent pre umel.prevádzku
zásobovač
+421 245 22 18
iveta.vernickova@sdke.sk

Útvar kostýmovej
a scénickej výpravy

Mgr. art. Jaroslav Daubrava, ArtD.
riaditeľ útvaru kost. a scén. výpravy
+421 55 245 72 04
jaroslav.daubrava@sdke.sk
Divadelné dielne - Južná trieda +421 55 245 72 00