Skočiť na hlavný obsah
Dve jednoaktové opery z obdobia verizmu

Dve jednoaktové opery obdobia verizmu prinášajú emócie neskrývané, skutočné, nepredstierané, otvorene sa dotýkajúce momentov v ľudskom živote tak známych, a napriek tomu krehkých – motívov akými sú láska k inému človeku, láska k sebe samému, láska k životu.

Opera v jednom dejstve s prológom v nemeckom jazyku

Čarovná jednodejstvová opera založená na princípe „divadlo v divadle" prichádza s iskrivým pôvabom pobaviť nielen operného diváka s mimoriadne originálnym spracovaním povestne známej témy.

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

Jedna z najslávnejších stálic talianskeho repertoáru napísaná podľa divadelnej hry Victora Huga „Kráľ sa zabáva". Kritická sonda prinášajúca obraz vulgárnej a obscénnej spoločnosti v kontraste s bezvýhradnou láskou otca a dcéry.

Opera v troch dejstvách vo francúzskom jazyku

Prvé slovenské naštudovanie opery o tragickom osude karmelitánok, ktoré zmietla Veľká francúzska revolúcia. Inscenácia ocenená prestížnymi Divadelnými doskami 2013 pre režisérku Lindu Keprtovú v kategórii najlepšia réžia.

Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami

Svetoznáma opera, z pera talianskeho majstra, nám predkladá príbeh o starovekom vládcovi Nabuchodonozorovi II., o strete náboženských kultúr, o nekonečnom smäde ovládať svet okolo seba, o večnej ľudskej túžbe podobať sa Bohu.

Komická opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami

Táto komická opera, patriaca jednoznačne k vrcholom hudobného umenia, rozpráva zamotaný Figarov príbeh, príbeh plný známych melódií, komických situácií a s veľkým nadhľadom predstavuje jeden bežný deň v ľudskom živote.